Oproep: Petitie bezorgde Lonnekernaren

  • Home
  • Nieuws
  • Oproep: Petitie bezorgde Lonnekernaren

Fietssnelweg door Lonneker.

Klik hier om de petitie te tekenen

De Provincie en een aantal Gemeentes hebben besloten dat er een F35 rode loper wordt aangelegd om meerdere steden met elkaar te verbinden. Een van de opdrachten was een fietssnelweg door het mooie dorp Lonneker.Waarom is ons dorp nooit in het voortraject meegenomen en zijn wij eigenlijk geconfronteerd met 4 varianten door ons dorp die de gemoederen hebben beziggehouden.
In de trend van verdeel en heers ontstond een opstand in ons dorp. Deze opstand bleek echter te bestaan uit hoofdzakelijk eigen belang. Niet door onze straat, dan maar elders door het dorp. Onvrede en berusting was het gevolg.

Wij missen echter een vijfde en een zesde variant waar het dorp op had kunnen stemmen en dat was Geen Fietssnelweg door ons dorp of gebruik maken van de Oldenzaalsestraat van Enschede naar Oldenzaal. Ons dorp heeft al een doorsnijding in de vorm van de Oldenzaalsestraat. Laten we het daar a.u.b. bij laten.


Wat levert een fietsstraat het dorp op?

Alleen maar meer woon- werk verkeer. Want daar is de F35 voor bedoeld.
In coronatijd met slechte informatie en zonder fysieke bijeenkomsten wordt de F35 het dorp door de strot gedrukt.
Met een zak geld wordt aangegeven dat nu de verkeersperikelen en knooppunten aangepakt kunnen worden. Dan is natuurlijk een reële vraag kan dat ook als we de F35 niet willen?
Al jaren klagen we in ons dorp over de veiligheid en het dorpsplein. Waarom geen rondweg om ons dorp. Die zou er 20 jaar geleden al gekomen zijn maar 60% voor was toen kennelijk niet voldoende om het te realiseren.

Wij hebben al jaren te maken met een te hoge uitstoot van fijnstof door het doorgaand verkeer noord-zuid en oost-west, waarbij de gezondheid van de bewoners van Lonneker in gevaar is!
Daarbij komt dat de wegen in Lonneker zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen en woonerven.
Deze zijn ongeschikt voor het doorgaande verkeer en het sluipverkeer.
De hoeveelheid verkeer door Lonneker is de laatste 20 jaar flink toegenomen.
Dit terwijl er 20 jaar geleden een rondweg al gerechtvaardigd was!
Wat is de meerwaarde voor een dorp dat er een fietssnelweg dwars doorheen loopt?
Volgens ons is die er niet. Er zullen op ons dorpsplein gevaarlijke situaties ontstaan evenals op andere punten in ons dorp zoals bij de school, de aansluiting bij de Voortsweg en de aansluiting op de Oldenzaalsestraat. Het sluipverkeer zal uiteindelijk alsnog andere wegen in ons dorp vinden.


Wij willen GEEN FIETSSNELWEG door ons dorp.

Krijgt Lonneker zonder fietssnelweg ook geld om de verkeersperikelen aan te pakken en een zonodige rondweg aan te leggen?
Want daarmee maak je ons dorp verkeersluw en niet met een fietssnelweg door ons dorp.
En wat is de volgende stap in het proces?

Lonneker zou zijn dorpsstatus behouden en Enschede zou door een buffer van ongeveer 500 meter van Lonneker verwijderd blijven.
Inmiddels zien we dat die 500 meter al niet meer overal de buffer is.

Als de fietssnelweg een feit is zijn we straks als dorp slechts een wijk in Enschede, we raken de identiteit van ons dorp kwijt! Dan is het slechts een kwestie van tijd dat de buffer wordt volgebouwd.
Wij zeggen STOP DEZE ONZIN en STOP met de fietssnelweg door Lonneker.

Wij willen GEEN FIETSSNELWEG maar wel verkeersmaatregelen en aanpassingen die het dorp veiliger en gezonder maken.
  • EEN DOORSNIJDING VAN ONS DORP IS MEER DAN GENOEG!
  • WEL EEN VERKEERSPLAN
  • GEEN F35 DOOR LONNEKER
Klik hier om de petitie te tekenen

Steun deze petitie voor het te laat is………………

Teken massaal met naam (mail)adres via: 
https://petities.nl/petitions/geen-fietssnelweg-door-lonneker

Of Stuur je getekende petitie naar:
karin@lonneker.nl

Of lever je petitie af op een van de volgende adressen:
Dorpsstraat 76
Hinnemanskamp 8

Een groep bezorgde dorpsbewoners.
Share our website