Tijdelijk opvang coronapatiënten in 't Vaneker

  • Home
  • Nieuws
  • Tijdelijk opvang coronapatiënten in 't Vaneker
08-04-2020

In Twente zorgen we er samen voor dat we het coronavirus onder controle krijgen. Daarom is het belangrijk dat mensen die - vermoedelijk - zijn besmet thuis in quarantaine gaan. U kent deze oproep van de regering. Er zijn echter mensen in onze maatschappelijke opvang en in beschermd wonen met - een vermoeden van - een coronabesmetting die niet in quarantaine kunnen binnen de locatie waar zij verblijven, omdat zij daar geen eigen sanitair hebben. Voor deze mensen is een aparte locatie gevonden die voldoet aan verschillende gebruikseisen, zodat ook zij in quarantaine kunnen tot ze weer klachtenvrij zijn.

Tijdelijke quarantaine-locatie Zuidkampweg
Er is met spoed één tijdelijke locatie gezocht voor deze mensen uit de Twentse opvang. Wij hebben deze tijdelijke locatie gevonden Zuidkampweg 23, gebouw Z18a (en zo nodig Zuidkampweg 21, gebouw Z18b) in ’t Vaneker. Op dit moment zijn er nog geen mensen die ervoor in aanmerking komen, maar de Veiligheidsregio Twente wil hierop voorbereid zijn. Zodra het nodig is, worden de mensen hier tijdelijk ondergebracht om uit te kunnen zieken. Mocht een patiënt zo ziek zijn, dat deze naar het ziekenhuis moet, dan wordt dit uiteraard geregeld.

24 uur per dag begeleiding
De bewoners verblijven vrijwillig op deze locatie en worden 24 uur per dag begeleid. De beveiliging zorgt ervoor dat de tijdelijke bewoners het afgesloten terrein niet zullen verlaten. In deze voormalige officiersnachtgelegenheid kunnen in eerste instantie 15 personen in quarantaine en dit aantal kan worden uitgebreid (indien nodig) . Het is niet de bedoeling dat de opvanglocatie blijft bestaan na afloop van de corona-epidemie. De gebouwen blijven gewoon staan op de lijst om komend najaar te worden gesloopt. 


Vragen en antwoorden opvang coronapatiënten uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Share our website