Transitievisie warmte Enschede per wijk

  • Home
  • Nieuws
  • Transitievisie warmte Enschede per wijk
22-08-2021
De Transitievisie Warmte van de gemeente Enschede in ontwerp is gereed en is sinds 19 augustus openbaar.
De visie ligt voor de komende 6 weken , tot en met 29 september, ter visie.


Uiteindelijke besluitvorming over de visie is aan de gemeenteraad. 

De visie en de bijbehorende bijlagen is in te zien op www.enschede.nl/aardgasvrij 

Share our website