Internationale poëziewedstrijd over thema vrede

  • Home
  • Nieuws
  • Internationale poëziewedstrijd over thema vrede

Enschede, 13-3-2023

Internationale poëziewedstrijd over thema vrede
Vanaf vandaag kunnen inwoners uit Enschede en het hele Euregio-gebied gedichten inzenden

 

Dit jaar organiseert de gemeente Enschede samen met dichter en historicus Dick Schlüter een internationale poëziewedstrijd over het thema vrede. De wedstrijd vindt plaats in het kader van 375 jaar Vrede van Münster (1648 – 2023). Dit kroonjaar wordt groots gevierd in onze partnerstad Münster. Enschede sluit zich met de poëziewedstrijd aan bij dit feestelijke jaar.

Vanaf vandaag tot en met 13 april kunnen inwoners uit het hele Euregio-gebied gedichten inzenden in het Nederlands, Duits of Nedersaksisch/Platt Deutsch.

 

Belang van partnersteden en grensoverschrijdend samenwerken

Met de poëziewedstrijd wil de gemeente inwoners uitnodigen stil te staan bij onze vrede en het belang daarvan in relatie tussen landen. Partnersteden zoals Enschede en Münster zorgen door nauwe contacten op verschillende niveaus voor onderling begrip, vertrouwen en werken zo samen aan het oplossen van hedendaagse problemen over landsgrenzen heen.

Thema vrede

Het thema van de poëziewedstrijd is vrede: in de breedste zin van het woord. Hier in de grensregio is het vanzelfsprekend dat we als Nederlandse en Duitse buren naast elkaar wonen. Dat is in Europa niet altijd het geval geweest. Nederland heeft tot de Vrede van Münster 80 jaar oorlog gevoerd met Spanje. Daarnaast was er tussen 1618 en 1648 de 30-jarige oorlog tussen Zweden en het Habsburgse Rijk. Ook daarna zijn er oorlogen geweest. En ook nu is er oorlog in Europa. Zoveel mensen worden hier slachtoffer van. Dichter Dick Schlüter: ‘Met de poëziewedstrijd willen we inwoners uit het hele Euregiogebied uitnodigen om gedichten te schrijven over wat het thema vrede voor hen betekent. Wat voor gevoel hoort er bijvoorbeeld bij het beleven van vrede? Het mag ook een politiek getint gedicht zijn waarbij vrede het doel is. Kortom, het is aan de dichter(es) hoe om te gaan met dit thema inclusief de keuze voor de talen.’

Procedure

Deelnemers mogen in de talen Nederlands, Duits en Nedersaksisch/Platt Deutsch maximaal drie gedichten per taal inzenden die aan de spelregels voldoen. De feestelijke prijsuitreiking is op zaterdag 13 mei in boekhandel Broekhuis. De eerste prijs is een bedrag van 150 euro, de tweede prijs 100 euro en de derde prijs 75 euro. Daarnaast krijgen de prijswinnaars een pakket dichtbundels ter waarde van 50 euro.

 

375 jaar Vrede van Westfalen en Vrede van Münster

Onze partnerstad Münster viert dit jaar 375 jaar Vrede van Westfalen. De Vrede van Westfalen bestaat uit twee vredesverdragen: (1) de Vrede van Münster die op 15 mei 1648 werd getekend. Dit verdrag maakte een eind aan de 80-jarige oorlog. (2) De Vrede van Osnabrück die op 24 oktober 1648 werd getekend. Dit betekende het einde van de 30-jarige oorlog. In onze partnerstad wordt de Vrede van Westfalen dit jaar groots gevierd met allerlei activiteiten voor de inwoners. De internationale poëziewedstrijd in Enschede is daar een onderdeel van en sluit zo aan bij deze viering.

 

Het project internationale poëziewedstrijd wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland.

 

 

 

·        Opzet en spelregels poëziewedstrijden in het Nederlands, Duits en Nedersaksisch/Platt Deutsch

·        Het thema van de drietalige poëziewedstrijd is in de meest brede zin van het woord: Vrede/Frieden/Vrea.

·        Inwoners uit de hele Euregio, jong en oud mogen aan deze drietalige poëziewedstrijd deelnemen.

·        Per persoon mogen maximaal drie gedichten per taal worden ingezonden. Dus maximaal negen gedichten per persoon.

·        Gedichten moeten in het Nederlands, Duits en/of Nedersaksisch/Platt Deutsch zijn geschreven.

·        Plagiaat of vertalingen van het werk van andere dichters zijn verboden.

·        De maximale lengte van een gedicht is 50 regels, inclusief witregels en titel. Er is geen minimale lengte.

·        Gedichten mogen niet eerder zijn gepubliceerd in welke vorm dan ook.

·        Een deskundige jury beoordeelt op basis van anonimiteit de gedichten per taal en stelt een lijst met genomineerden samen. Voorzitter van de jury is dichter Dick Schlüter. De jury bestaat uit Nederlandse en Duitse leden.

·        De genomineerde dichters worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking op zaterdagmiddag 13 mei om 16.00 uur in Boekhandel Broekhuis te Enschede.

·        De winnaars van de eerste, de tweede en de derde prijs worden verzocht hun gedicht(en) in de in het gedicht gebruikte taal op 13 mei voor te dragen.

·        De eerste prijs is een bedrag van 150 euro, de tweede prijs 100 euro en de derde prijs 75 euro. Tevens ontvangen de prijswinnaars ieder een pakket dichtbundels ter waarde van 50 euro.

·        Gedichten voor deze poëziewedstrijden in drie talen moeten voor 24.00 uur op donderdag 13 april 2023 worden aangeleverd.

·        Het aanleveren kan door een mail te sturen naar: r.bogaarts@enschede.nl. Of schriftelijk per brief aan: Gemeente Enschede, t.a.v. Cöordinator Duitsland René Bogaarts, Postbus 20, 7500 AA Enschede (Niederlande).

·        Lever de gedichten aan in een word-document en voeg deze als bijlage toe. Vermeld in de mail (of de brief) duidelijk uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer en de titels van de bijlage(n). In de bijlagen staan de gedichten zonder naam van de dichter.

·        Genomineerde gedichten kunnen worden opgenomen in pers-, nieuws-, en social mediaberichten of gebruikt worden voor een affiche en eventueel worden uitgegeven in een bundel. Inzending van een gedicht voor deze poëziewedstrijden houdt in dat u akkoord gaat met een dergelijke publicatie tijdens of na de wedstrijd.

·        Deelname is gratis.

·        Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Share our website