De Heerdstee

Geopend huis - de heerdstee
     

Zaterdag 5 oktober (1974) was voor de Hervormde Gemeente van Lonneker een grote dag: de opening van de vernieuwde en uitgebreide 'Heerdstee'.

'Dankbaar, blij en ..... een beetje 'trots' nodigde de Kerkeraad genodigden en dorpsgenoten uit om te komen kijken wat door hard werken t stand kwam.

Met een ferme handdruk droeg Wika Boon het gebouw over aan de H.H. Velthuijsen, die het namens de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente in dank aanvaarde. Toen werd de vouwwand weggeschoven en konden de aanwezigen het fraaie nieuwe gedeelte in al zijn glorie bewonderen.

Namens de gemeente Enschede sprak wethouder H. Kortenbach, die een niet gering (subsidie)presentje in het vooruitzicht stelde; althans een voorstel van B & W zal de raad binnenkort bereiken. Zijn toezegging ontlokte een stemmend applaus. Diepzinnige woorden sprak buurtpastor en praeses van de Centrale Kerkeraad. Het oudtestamentische leer- en vierhuis, nog van steen gebouwd, wordt in onze dagen beide tegelijk nu het is opgetrokken door een levende kring van mensen. Hij wenste dat het huis daarvan een afspiegeling zou zijn.

Voor velen was het fijn dat ds. L. Overduin, de grote man achter de schermen, die de Lonneker gemeente steeds weet te inspireren, toch later nog aanwezig kon zijn. Misschien kan alles samengevat worden in de enkele woorden die iemand sprak: 'machtig mooi'.

 

Uit Op en um'n Bölt nr. 37 dd. 11 oktober 1974

Share our website