Het Bouwhuis

Het Bouwhuis
     

uit Op en um'n Bölt nr. 64 dd. 2 mei 1975.

Onderstaand artikeltje ontvangen wij van de heer D.W. Dondorp, coörd. direkteur van 't Bouwhuis, met het verzoek terwille van een goede informatie aan ons als noabers het in het informatieblad te willen publiceren.

De Redactie

 

Zoals u bekend zal zijn bouwt de Stichting Philadalphia Overijssel een leefgemeenschap voor geestelijk gehandicapten op de landgoederen 'tt Bouwhuis en Het Amelink tussen de Oldenzaalsestraat en de Welnaweg.

't Bouwhuis' is als naam voor deze leefgemeenschap gekozen.

Direct na de zomervakantie komen de eerste 140 van de toekomstige 300 á 400 bewoners. Aan de kant van de Welnaweg is de bouw van twee paviljoens met 14 woningen voor hen al bijna voltooid. Binnenkort begint de bouw van wooneenheden in de weilanden langs de Oldenzaalsestraat.

In verband met het drukke verkeer op de Oldenzaalsestraat vereist de veiligheid van de bewoners dat alle toegangen aan die zijde worden afgesloten. Ook nu is daar immers al een zeer gevaarlijke verkeerssituatie. Binnenkort worden de hekken geplaatst.

De meeste hinder daarvan zullen degenen ondervinden, die gewend waren de fiets-wandelroute over 't Bouwhuis als kortste verbinding tussen de Welnaweg en de Oldenzaalsestraat voor woon-werkverkeer of recreatie te gebruiken. Deze weg wordt nu afgesloten.

Bestuur en staf rekenen we echter op, dat u ook vindt, dat het belang van de gehandicapte bewoners boven andere belangen moest worden gesteld. Het zou niet juist zijn hun bewegingsvrijheid op ‘hun ’terrein terwille van voorbijgangers te beperken.

Vanaf 1 augustus worden de terreinen voor wandelaars echter wel in hun geheel opengesteld. U kunt dan weer genieten van beide prachtige landschapsparken, waar bovendien grote aantallen bomen en heesters zijn of nog worden aangeplant. Tot 1 augustus komt men nog hekken en bordjes tegen, die tijdens de bouw helaas nodig zijn gebleken.

De nieuwe hoofdingang met wandelpad komt aan de Welnaweg 100.

Dat is bij de "Kroezeboom", naast de ingang van de fabriek van Blijdenstein-Willink, aan het eind van de Blijdensteinbleekweg. Tussen zonsopgang en zonsondergang zal ook het hek open zijn, dat toegang geeft tot de gebogen eikenlaan, halverwege de Welnaweg. Op het terrein zullen wegwijzers worden geplaatst.

 Dat bij deze nieuwe toegangen bordjes met een paar regels niet ontbreken, zal men begrijpen. De goedwillende bezoeker zal dat niet hinderen.

Bestuur en staf hopen zo op een goed gezamelijk gebruik van de beide landschapsparken en op menige prettige ontmoeting tussen bewoners, werkers en bezoekers.

 

 

 

Share our website