Het Hilligenhoes

Het Hilligenhoes
     

Ik vertelde u, dat er aan de oude weg van Enschede naar Oldenzaal bij de Lonneker es een zogenaamd 'Hilligenhuuske' (klein kapelletje) heeft gestaan.

In de oude stukken van de heer van Ort, vroeger archivaris van de stad Oldenzaal, staat vermeld:

'Halfweg Oldenzaal-Enschede in den Marke Lonneker, staan een Hilligenhuisje, en wel op de ene plek, waar in vroeger tijden de doden werden vereerd. In den Christelijken tijd werd daar een kapelletje gebouwd, waarin een beeld, St. Jacobus voorstellende.'

U weet waarschijnlijk dat St. Jacobus de Meerdere de patroonheilige van Enschede en de omliggende marken was. Van Ort gaf ook nog een vage beschrijving van de plaats waar het kapelletje stond:

'Zuidwaarts van den Berkinghof (=Bekkinghof) aan den Dodenstag' (Dodendijk)

Na het een en ander nagevraagd te hebben aan de bewoners van de vermoedelijke omgeving, kom je er achter dat de ouden namen bewaard bleven, Er is daar een stukje grond dat het 'Tilgenhoes' genoemd wordt, d.i. 't Hilgenhoes. De naam is in de loop der jaren samengetrokken. Verder speurend vind je dan, dat het bouwwerkje in 1820 is afgebroken en het beeld van St. Jacobus een plaats kreeg vóór het Waterstaatkerkje dat in hetzelfde jaar gereed kwam. Toen in 1911 de tegenwoordige kerk werd geboud kreeg het beeld, uit Bentheimer staan gehouwen, weer een ereplaats in de voorgevel van het nieuwe kerkgebouw. Jammer dat dit beeld, dat eeuwen her in Lonneker een plaats had, enkele jaren geleden door afbrokkeling moest verdwijnen en van zijn hoge plaats werd gehaald.

 

Herman Engbers

Uit Op en um'n Bölt nr. 12 dd. 22 maart 1974

Share our website