Spanjaarden blijven in Lonneker

Spanjaarden blijven in Lonneker
     

Enige tijd geleden was er sprake van of de Spanjaarden, die in Hotel van Os wonen, naar elders zouden gaan. Omdat verschillende dorpsgenoten ons gevraagd hebben of dit gerucht op waarheid berustte, menen wij er goed aan te doen om u middels 'Op en um'n Bölt' hierover te informeren.

Voorop staat dat de Spanjaarden zelf zich in Lonneker 'happy' voelen. In de dorpscafé's, door de bevolking en vooral door de jeugd worden ze geaccepteerd. Er wordt geregeld door verenigingen aandacht aan hen besteed, vooral tijdens feestdagen. De Spanjaard is een gevoelig, naar onze begrippen wat sentimenteel mens; ze waarderen onze belangstelling, maar meer willen ze niet. In Lonneker voelt men dit goed aan: wees vriendelijk tegen hen, zeg ze goedendag en wijs ze de goede weg, maar laat ze verder met rust. Hoe goed ook bedoeld, haal ze niet thuis of probeer ze niet onze Nederlandse gewoontes over te laten nemen. Geef ze in onze gemeenschap hun eigen plaats met hun eigen culturele waarden. Als u toch iets wilt doen regel dat dan via ons. Wij wonen achter het gebouw.

Om op het al dan niet weggaan terug te komen: wij hebben de wens van onze logés niet weg te willen uit Lonneker laten prevaleren en dit met hun werkgever besproken. Die heeft uiteindelijk toegezegd, dat ze in Lonneker mogen blijven, althans tot juli 1975. Daarna zal men ook geen pressie tot verhuizen uitoefenen, zodat ze voorlopig 'goed' zitten.

Ook wij zijn reuze blij met deze ontwikkeling en wij hebben architect Wiersma uit Enschede opgedragen, het gebouw te moderniseren. Te zijner tijd hopen wij u in dit blad over onze plannen nader te informeren.

 Ingezonden door: De heer van Os

Uit: Op en um'n Bölt nr 10 dd. 8 maart 1974

 
Share our website